Bậc Đại Học

Phương pháp học tập ở Đại học cho các sinh viên

Khối lượng kiến thức giảng dạy ở bậc ĐH là vô cùng lớn, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập cũng khác xa

Những kỹ năng cần có để học tốt ở bậc đại học

Kỹ năng học tập trên lớp Nghe giảng: Để tập trung nghe giảng nắm được bài ngay trên lớp không phải là một việc đơn

Phương pháp Nghiên cứu khoa học cho các bạn học sinh, sinh viên

Phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung là một trình tự gồm sáu bước sau. Các bước cơ bản là: 1. Đặt vấn đề,

Phương pháp làm tiểu luận để có bài tiểu luận suất sắc

Làm tiểu luận là một trong những công việc mà người sinh viên phải thực hiện trong quá trình học tập tại trường đại học.

Bí Quyết sắp xếp thời gian học tập

Phát triển kỹ năng sắp xếp thời gian đòi hỏi những nỗ lực lớn. Bạn có thể bắt đầu từ những hướng dẫn dưới đây

Học tập theo phương pháp học tập mới P.O.W.E.R cho sinh viên năm 1

Từ “Power” ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh, năng lực, vừa là tên gọi của một phương pháp học tập ở bậc đại