Chương trình học bổng thạc sĩ tại Tây Ban Nha

 

Đại sứ quán thông báo chương trình về ngoại giao và quan hệ quốc tế 2011-2012 của trường Ngoại giao Madrid – Tay Ban Nha.

cho học bổng này cần đáp ứng các yêu cầu: trình độ ngoại ngữ tiếng Tây Ban Nha tốt, có thể chứng minh bằng việc trình giấy chứng nhận tiếng Tây Ban Nha như ngoại ngữ (DELE) trình độ trung. Ngoài ra, sẽ phải trải qua một bài thi kỹ năng tại Đại sứ quán trước ngày 16/4/2011.

Danh sách ứng viên được chấp thuận sẽ được công bố trước ngày 31/5/2011. Khóa học này được miễn phí hoàn toàn.

Muốn xin học bổng, ứng viên đăng ký trực tiếp với cơ quan Tây Ban Nha về hợp tác quốc tế cho phát triển (AECID) thông qua trong web: www.becasmaec.es. Ứng viên có thể tìm thấy thông tin chi tiết về khóa học và bản đăng ký tại địa chỉ http://www.maec.es.

Thời hạn xin học bổng sẽ kết thúc vào ngày 28/1/2011.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>