Ở Bến Tre vẫn còn vi phạm quy định về việc dạy học thêm cho học sinh

Sở cho biết: Năm học 2015-2016 việc , và các khoản thu trong đã được Sở chỉ đạo các cơ sở chấn chỉnh.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra và phản ánh của dư luận xã hội thì việc dạy thêm, học thêm và thu, chi không đúng quy định của nhà nước vẫn còn diễn ra tại một số nơi.

 

Việc dạy, học thêm và thu chi không đúng quy định vẫn còn diễn ra ở một số trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Cụ thể: Lợi dụng việc thu, chi dưới danh nghĩa Ban đại diện kêu gọi đóng góp tự nguyện trái với quy định; tổ chức dạy thêm dưới hình thức ép cha mẹ viết đơn tự nguyện xin học thêm.

Còn trường hợp giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường không đúng quy định; giáo viên tự dạy thêm tại nhà chưa được cấp giấy phép; một số địa phương kiểm tra việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chủ yếu là nhắc nhở để cá nhân, tổ chức thực hiện đúng quy định, chưa có biện pháp kiên quyết hay xử phạt; sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các địa phương trong quản lý dạy thêm học thêm chưa chặt chẽ.

Ngoài ra, vẫn còn trường hợp thu tiền đồng phục, vận động quyên góp tài trợ, trái với quy định.

Nhằm thực hiện tốt nền nếp kỷ cương quản lý trong Ngành, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu thủ trưởng đơn vị tiếp tục có biện pháp chấn chỉnh những tiêu cực nói trên, đồng thời báo cáo về Sở GD&ĐT chậm nhất 20/3 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ GD&ĐT.

Theo LP/Giáo dục và Thời đại

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>