anh em

Hai anh em sinh đôi cùng vượt khó thi đậu vào đại học

  Vượt qua hoàn cảnh khó khăn cùng dắt tay nhau vào đại học, hai anh em sinh đôi Phạm Xuân Phước và Phạm Xuân