Bến Tre

Ở Bến Tre vẫn còn vi phạm quy định về việc dạy học thêm cho học sinh

Sở GD&ĐT Bến Tre cho biết: Năm học 2015-2016 việc dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong nhà trường đã được Sở chỉ