điểm sàn

Nếu bỏ điểm sàn cao đẳng thì trung cấp sẽ khó tuyển sinh hơn

 Ông Hoàng Hoài Nam – Hiệu trưởng Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM – đánh giá, cùng điều kiện thí sinh đỗ tốt