giải dáp thắc mắc

Phương pháp học tập ở Đại học cho các sinh viên

Khối lượng kiến thức giảng dạy ở bậc ĐH là vô cùng lớn, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập cũng khác xa