giữ sức khỏe

Học sinh, sinh viên cần giữ sức khỏe trước các kỳ thi

Học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi cần giữ sức khỏe, đáp ứng đầy đủ các chất dinh dưỡng, tạo trạng thái tâm lý