khuyết tật

Anh chàng sinh viên Hùng “xe lắc” quyết không bỏ học

  Đi học từ 4h30 sáng bằng xe lắc, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ là Cao Văn Hùng đến lớp. Cứ như thế, cậu

Tấm giương chàng thanh niên “Mình không đứng được thì phải học được”

  “Sinh ra tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành người khuyết tật. Số phận nghiệt ngã