kỹ thuật

ngành An ninh mạng phải học như thế nào?

 Em được biết đến ngành học từ An ninh mạng không còn mới mẻ nhưng khá lạ lẫm. Mong được tư vấn thêm về nơi