phát âm

Tổng hợp những mẹo vặt để tăng khả năng đọc tiếng Anh

  Khả năng hiểu và nhớ bài đọc là kỹ năng quan trọng để thành công ở  trường học và trong cuộc sống hàng ngày.

Ngữ điệu và tốc độ nói trong tiếng anh đúng như người nước ngoài

  Ngữ Điệu. Nhiều người ở nhiều nước khác nhau có ngữ điệu không đúng vì giáo viên của họ  cũng có ngữ điệu không