spoken english

Phương pháp để phát âm tiếng Anh chuẩn như người nước ngoài

  Khát khao nói tiếng Anh “ngọt” như các MC của BBC hay CNN đã là niềm khát khao của rất nhiều bạn trẻ. Ấy