thần đồng

Câu chuyện về cuộc đời thăng trầm của cựu thần đồng Toán học

 Cựu thần đồng Toán học bắt đầu nghiên cứu luật pháp từ năm 8 tuổi, học tiến sĩ khi 16 tuổi. Hiện tại, ông vừa