thanh hóa

Tấm giương chàng thanh niên “Mình không đứng được thì phải học được”

  “Sinh ra tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành người khuyết tật. Số phận nghiệt ngã