Thứ trưởng Bộ Giáo dục

Thứ trưởng GD&ĐT tuyên bố Không giảm điểm ưu tiên để tạo công bằng

 Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, việc giảm điểm ưu tiên sẽ gây thiệt thòi cho học sinh dân tộc, vùng sâu, vùng