việt nam

Giới thiệu về nghề “trọng tài” về giá

  Từ một khu chế xuất, một doanh nghiệp đến một chiếc ghế đều có giá. Nhưng là bao nhiêu? Trong nhiều trường hợp, câu